Систем за квалитет ISO-13485

Solarc Systems верува дека силен систем за квалитет е од суштинско значење за дизајнирање и производство на безбедни и ефективни медицински помагала.

За да го обезбедиме ова, развивме и одржувавме Систем за квалитет признат од Меѓународната асоцијација за стандарди (ISO). Високиот ISO-13485 сертификат е специфичен за производителите на медицински уреди и ги опфаќа сите аспекти на бизнисот; од дизајн, набавка и производство до испорака и задоволство на клиентите. Подложени сме на многу контроли; вклучувајќи прегледи на раководството, внатрешни ревизии и годишни ревизии од трета страна.

Што значи ова за вас? Постојано висококвалитетен производ и извонредна услуга.

Работиме напорно за да ви служиме. Нашите сведоштва зборуваат сами за себе.

Кликни тука за повеќе регулаторни информации, како што се барањата на Health Canada и FDA.

Solarc ISO13485 ISO системи за квалитет